http://www.communitytissue.org/tr/uploads/images/TitleImages/HCP5.png

Maxxeus

Community Tissue Services

Maxxeus adı, "en çok" anlamına gelen "max" ve kökü Yunancadan "iyilik" anlamına gelen, "eus" sözcüklerinden türetilmiştir. Maxxeus bizim ulaşmak istediğimiz amacın son noktasını simgeler: Çeşitli klinik ortamlarda hastalar için "En Çok İyilik" sonucu doğuracak eştür dokular sağlamak.

Sağlık uzmanları; Maxxeus Sports ya da Maxxeus Dental üzerine tıklayarak ilgili sayfaları inceleyebilirsiniz.