http://www.communitytissue.org/tr/uploads/images/TitleImages/HCP1.png

Güvenlik

Sağlık Uzmanları

Eksiksiz Değerlendirme

Her bağışçı, sağlık ve sosyal geçmiş değerlendirmesi, sağlık kayıtları, kan testleri, kültür sonuçları, genel muayeneleri ve otopsi (yapıldığında) raporları kullanılarak eksiksiz bir değerlendirmeye tutulur. Community Tissue Services tarafından kazanılan tüm bağışçı dokuları üzerinde kapsamlı deneyler yapılarak bulaşıcı hastalık olup olmadığı değerlendirilir. Community Tissue Services kurumunun kendi doktorları bağışla ilgili tüm bilgileri inceledikten sonra onaylarsa doku işleme alınır.

Nitelik İçin İşlemleme

Amerika Birleşik Devletleri çapında doku merkezlerimiz ve doku kazanım ortaklarımız tarafından kazanılmış tüm kas-iskelet ve deri doku parçaları, Ohio eyaletinin Kettering kentinde işleme konulduktan sonra dağıtım için doku merkezlerine gönderilir. Community Tissue Services kurumunda doku nakli için nitelikli ve güvenli doku parçalarının elde edilmesini sağlamak amacıyla sıkı işlemleme yöntemleri uygulanır.

Community Tissue Services, Amerikan Doku Bankaları Birliği’nin, Yiyecek ve İlaç Yönetimi'nin ve diğer eyalet sağlık müdürlüklerinin kural ve yönetmeliklerine uyar. Community Tissue Services, doku nakli için insan dokusunun işlemlenmesi konusunda önde gelen kurumlardan biri olarak ün yapmış olması nedeniyle, dışarıdan pek çok doku bankası kuruluşu, özel doku parçası oluşturan ve sağlayan işlemleme hizmeti için Community Tissue Services kurumu ile sözleşme yapmıştır.