http://www.communitytissue.org/tr/uploads/images/TitleImages/DRBrittanyLawrence.png

Allogreftler nedir?

Doku Alıcıları

Eştür doku parçaları, öldükten sonra dokularını bağışlamayı seçmiş insanlardan gelir. Doku bağışçısı, bir tür ani kazada ya da kalp krizi gibi ani bir hastalıktan ölmüş olabilir.

Community Tissue Services, bağış alıcılarına ve hekimlere güvenilir bir eştür doku kaynağı sağlarken aynı zamanda her bağışçının son isteğini yerine getirmeye kendini adamıştır.

Eştür doku niçin seçilir?

Eştür dokular, ortopedi ve sinir ameliyatlarında hasar görmüş ya da hastalıklı bir kemiği ve yumuşak dokuları onarabilir ya da onların yerine kullanılabilir. Ayrıca etkilenen alanda, özellikle diş ve estetik ameliyatlarında yeni kemik gelişimini uyarabilir. Deri doku parçaları, ağır yanıklarda kullanılabilir.

Eştür doku bağışçılarını nasıl tararsınız?

Community Tissue Services, doku kazanımından önce yapılan bağışçı tarama işleminde lisanslı Tıp Doktorlarının deneyiminden yararlanır. Community Tissue Services yalnızca Yiyecek ve İlaç Yönetimi'nin (FDA), Amerikan Doku Bankaları Birliği'nin, eyalet yönetmeliklerinin ve Community Tissue Services içinde çalışan Sağlık Müdürleri'nin belirlediği bağışçı uygunluk koşullarına uyan ya da bu koşullardan daha iyi durumda doku bağışçılarını kabul eder.

Her bağışçı, sağlık / sosyal geçmiş değerlendirmesi, sağlık kayıtları, kan testleri, kültür sonuçları, genel muayeneleri ve otopsi (yapıldıysa) raporları kullanılarak eksiksiz bir değerlendirmeye tutulur. Bu süreç, kabul edilmez sağlık durumları ya da olası hastalıkları tanımamıza ve elememize olanak sağlayarak, bağışçının bağış için uygunluğunu belirlemek için kullanılır.

Dokuyu nasıl denetlersiniz?

Tüm Community Tissue Services bağışçıları, FDA lisanslı, onaylı ya da denetlenmiş bağışçı tarama araçları kullanılarak denetimden geçirilir. Buna ek olarak, işlem ortamına patojenik organizmaların getirilmesini önlemek için her bir kazanılan doku ayrı ayrı, ön işlemli mikrobiyolojik kültürlerden geçer.

Dokunun işlemlenmesinden önce bağışçının tüm sağlık dosyası bilgileri, doku bankacılığında eğitim görmüş kişiler ve Community Tissue Services Tıp Doktoru tarafından değerlendirilir.

Denetlemeden sonra ne olur?

Amerika Birleşik Devletleri çapında doku merkezlerimiz ve doku kazanım ortaklarımız tarafından kazanılmış tüm kas-iskelet ve deri doku parçaları, Community Tissue Services kurumunun Doku, Yenilik ve Araştırma Merkezi’nde işleme konur. Doku işlemleme ve paketleme, aseptik teknik kullanılarak ve 100 sınıfı değerlendirmeli temiz odada yapılır. Doku parçaları yıkanır ve bakteri ve virüs aktarımını önlemek çeşitli solüsyonlara yatırılır. Community Tissue Services, kas-iskelet doku parçalarının son paketlenmesinden sonra düşük dozda son sterilizasyon işlemini uygular. Hastalık bulaşma riski tamamen ortadan kaldırılamasa da, sıkı bir bağışçı taramasından, serolojik denetimden ve usule uygun işlemlerden geçen eştür doku parçalarının kullanımı, riski önemli ölçüde azaltmıştır.

Eştür Doku Parçalarının Güvenliği

Kemik doku parçası bedene nakledildikten sonra ne olur?

Beden, nakledilen doku parçasını kabul ettikten sonra doku, yavaşça yaşayan yeni bir kemiğe dönüşür ve bedenle bütünleşir.

Niçin Community Tissue Services seçildi?

Community Tissue Services kurumunda, hasta güvenliği ve doktor seçimi önceliğimizi oluşturur.

Community Tissue Services kurumu Yiyecek ve İlaç Yönetimi'nde (FDA) kayıtlıdır ve Amerikan Doku Bankaları Birliği’nden (AATB) onay belgeli olup geçerli tüm eyalet lisanslarını almıştır. Community Tissue Services kurumunun eştür doku parçalarını güvenli sağlama konusunda eşsiz bir ünü vardır ve ISO (Uluslararası Standartlar Kurulumu) 13485:2003 onay belgesini taşır.