http://www.communitytissue.org/tr/uploads/images/TitleImages/DRRandy.png

Alıcıların hikayeleri

Doku Alıcıları

Alıcılardan da duyacağınız gibi, almış oldukları hediye vermeye devam ediyor. Bağışlanan doku ile yaşamları kurtarılan ya da zenginleştirilen pek çok insan şimdi yaşamı farklı görüyor.