http://www.communitytissue.org/tr/uploads/images/TitleImages/DR4.png

Din ve Bağış

Doku Bağışı

Afrika Metodist Piskopos Hıristiyan Kilisesi

 

Organ, göz ve doku bağışları, bu mezheplerce dostça sevgi ve iyilikseverlik gösterisi olarak görülür. Bu mezhepler bütün üyelerini bağışa destek vermeye teşvik eder.


Amiş

Amiş toplumu, nakli alan kişinin iyiliği için olduğuna inanırsa organ nakli işlemine onay verir. Amiş inancı konusunda dünyaca ünlü yetkin kişi olan Philadelphia eyaletindeki Temple Üniversitesi profesörü John Hostetler, Amiş Toplumu adlı kitabında, "Amiş toplumu, insan bedenini Tanrı yarattığına göre onu iyileştirecek olanın da Tanrı olduğuna inanır. Ancak, Amiş toplumunun İncil anlayışında hiç bir şey, onların ameliyat, hastaneye yatma, diş işleri, anestezi, kan nakli ya da aşıları da içine alan çağdaş sağlık hizmetlerini kullanmasını yasaklamaz." demektedir.

Arkadaşlar Dinsel Birliği (Quakers)

Organ ve doku bağışı kişisel bir karar olarak değerlendirilir. Arkadaşlar Dinsel Birliği Kilisesi'nin bağış konusunda resmi bir duruşu yoktur.

Bağımsız Muhafazakar Evanjelistler

Genellikle Evanjelistler doku ve organ bağışına karşı değildir. Her kilise bağımsızdır ve bağış yapmayı kişinin kendi kararına bırakır.

Baptist

Baptistler genellikle doku ve organ bağışının ve naklinin sonuçta kişinin vicdanına kalmış konular olduğuna inanırlarsa da, ülkedeki en büyük Protestan mezhebi Güney Baptist Kilisesi 1988 yılında bir karar alarak, hekimleri uygun koşullarda organ bağışı istemeye ve "... başkalarının ihtiyaçlarına karşı şefkat duyma ve acılarını azaltma ve koruma ruhu ile organ bağışına ilişkin gönüllüğü özendirmeye" teşvik etmektedir. Diğer Baptist gruplar da doku ve organ bağışını iyiliksever bir davranış olarak desteklemekte ve bağış kararını kişiye bırakmaktadır.

Birleşik Hıristiyan Kilisesi

Birleşik Hıristiyan Kilisesi Vaşington Toplumu Kilise İşleri Başkanlığı Başkanı Rahip Jay Lintner, "Birleşik Hıristiyan Kilisesi inananları, kiliseleri ve kurumları, organ paylaşımını son derece güçlü bir şekilde desteklemektedirler. Genel Meclis bu konuda hiç konuşmamıştır, bunun nedeni genelde Meclis'in daha çekişmeli konularda konuşmasıdır ve kan bağışı konusunda mezhep çapında herhangi bir anlaşmazlık olmadığı gibi organ paylaşımında da herhangi bir anlaşmazlık yoktur. Genel Meclis kan bağışı konusunda konuşmamış olsa da, çeşitli Genel Meclis alanlarında kan bağış odaları kuruludur. Buna benzer, Genel Meclis üyelerinin ya da ayrı ayrı kiliselerin organ bağış kartlarının imzalanması için düzenli çabaları genel olarak olumlu yanıt alacaktır." demektedir.

Birleşik Metodist Kilisesi

 

Birleşik Metodist Kilisesi, organ ve doku bağışına ilişkin bir ilke bildirisi yayınladı. Bu bildiride, "Birleşik Metodist Kilisesi, organ ve doku bağışının yaşam veren yararlarını tanır ve bu nedenle tüm Hıristiyanları organ bağış kartları ya da sürücü belgelerini bağışçı olarak imzalayarak ve yanlarında taşıyarak, yaşamı tam anlamıyla yaşayabilmemiz için kendi yaşamını veren İsa adına diğerlerine hizmetin bir parçası olarak organ ve doku bağışçısı olmaya ve öldüklerinde bu organlarını ihtiyacı olanlara vermeye teşvik eder." diye belirtilmiştir. 1992 yılında alınan bir kararda, "Ölümü çabuklaştırmaya karşı uygun önlemlerin alındığı ve ölüm kararının güvenilir ölçütlere göre verildiği varsayılarak, bağış desteklenir." denmektedir. Kararda ayrıca, "Hastaya manevi destek veren papaz, konuşmalarının olağan bir parçası olarak bu seçenekleri hastalarla ve aileleri ile araştırmaya istekli olmalıdır." denmektedir.


Budizm

Budistler, doku ve organ bağışının kişisel vicdan konusu olduğuna inanır ve acıma eylemlerine büyük değer verirler. Şikago Budist Tapınağı kurucusu ve başkanı Peder Gyomay Masao, "Bedenlerini ve organlarını tıp biliminin ilerlemesine ve yaşam kurtarmaya bağışlayanları onurlandırırız." der. İsteklerinizi sevdiklerinize bildirmenizin önemi vurgulanır.

Hinduizm

Kuzey Amerika Hindu Tapınağı Birliği'ne göre, dini yasalar Hindulara organlarını bağışlamalarını yasaklamaz. Bu tür bir davranış, kişinin kararına kalmıştır. H. L. Trivedi "Nakil İşlemleri" notlarında, "Hindu mitolojisinde insan bedeni parçalarının diğer insanların ve toplumun yararına kullanıldığını anlatan öyküler bulunmaktadır. Hindu inanışında insan parçalarının diğer insanların acılarını dindirmek için kullanılamayacağını gösteren hiç bir şey yoktur." demektedir.

Hıristiyanlık Bilimi (Dualarla İyileştirme) Kilisesi

Hıristiyanlık Bilimi Kilisesi, organ bağışı konusunda belli bir duruş sergilemez. Boston'daki Hıristiyan Bilimciler Baş Kilisesi'ne göre, Hıristiyan Bilimciler inananları genelde tıpbilimsel iyileştirme yöntemleri yerine ruhsal yöntemlere güvenir. Bununla birlikte, organ nakli de içinde olmak üzere istedikleri tıp tedavisini almakta özgürdürler. Doku ve organ bağışı kişisel bir karardır.

Hıristiyanlık Kilisesi (İsa'nın Müritleri)

Hıristiyanlık Kilisesi, Tanrı'nın övgüsü için ve Tanrı'nın sevgisini paylaşmak için yaratıldığımızı belirterek doku ve organ bağışını destekler. 1985 yılında alınan ve Genel Kurul tarafından benimsenen bir karar, "...Hıristiyanlık Kilisesi (İsa'nın Müritleri) üyelerinin organ bağışçısı olarak yazılmalarını ve organ bağışı alanlara dualarla destek olmayı" teşvik eder.

İslamiyet

İslam dini, insan yaşamını kurtarma ilkesine inanır. "Nakil İşlemleri" (1990) yazısında Organ Nakline İslamın Bakışı bölümünde belirttiği gibi A. Saceddin'e göre, "...İslam yasalarının çeşitli okullarına ait Müslüman bilimcilerin çoğu, insan yaşamını kurtarmanın önceliği ilkesini vurgulamış ve organ nakline bu onurlu sona erişmek için bir gereklilik olarak izin vermiştir."

Kardeşler mezhebi

Kardeşler mezheplerince herhangi bir resmi duruş alınmadıysa da Papaz Mike Smith'e göre ulusal Grace Kardeşler Cemaati içindeki ortak anlayış, doku ve organ bağışı bağışçının yaşamını tehlikeye düşürmediği ya da ölümünü çabuklaştırmadığı ve doğmamış bir bebekten gelmediği sürece yardımsever bir davranıştır.

Katoliklik

Katolikler, doku ve organ bağışını yardımseverlik ve sevgi davranışı olarak görürler. Vatikan açısından organ nakli ahlak ve davranış ilkelerine uygundur. Şikago Başpiskoposluğu Sağlık İşleri Bürosu Müdürü Peder Leroy Wickowski'ye göre, "Yardımsever bir davranış olan bağışı destekleriz. Acıklı bir durumdan ortaya çıkan bir iyilik etme ve aileler için başkalarına yardım ederek teselli bulma yoludur." 2000 yılında, Papa 2. John Paul, "İnsanların, özellikle genç kuşağın yüreklerine gerçek ve derin kardeşçe sevgiye gerek olduğu ve bu sevginin organ bağışçısı olarak gösterilebileceği anlayışını yerleştirmek gereklidir." demiştir.

Lüteriyen

1984 yılında Amerika Lüteriyen Kilisesi bir karar alarak, bağışın insanlığın iyiliğine olduğunu ve "...ihtiyaç içindeki bir komşuya özveri dolu bir sevgi ifadesi olabileceğini" belirtmiştir. Kilise, üyelerini organ bağışı yapma üzerinde düşünmeye ve bir bağışçı kartı imzalayıp kullanmak da içinde olmak üzere gerekli ailevi ve yasal düzenlemeleri yapmaya çağırmaktadır.

Menno İnancı

Menno inancınının bağış konusunda resmi bir tavrı yoktur, ancak bağışa karşı değildir. Bağış kararının kişiye ve / veya aileye bağlı olduğuna inanırlar.

Moravya Kilisesi

Moravya Kilisesi'nin doku ve organ bağışını ya da naklini ele alan herhangi bir söylemi yoktur. Moravya Kilisesi, Güney İli İhtiyarlar Meclisi Başkanı Robert E. Sawyer, "Öğretimizde ya da kurallarımızda bir Moravya papazını bir aileye bağış yapma ya da yapmama konusunda karar vermede yardımcı olmaktan alıkoyan hiç bir şey yoktur." demektedir. Bu nedenle, konu kişisel bir seçimdir.

Mormon Kilisesi (İsa Ölüm Günü Azizleri Kilisesi)

İsa Ölüm Günü Azizleri Kilisesi, bağış kararının aile, sağlık uzmanları ve dua ile birlikte yapılan özel bir karar olduğuna inanır. Bağışa karşı değildir.

Musevilik

Museviliğin dört dalı da (Ortodoks, Muhafazakar, Reformcu, Yeniden Birlikçi) bağışı destekler ve teşvik eder. New York City kentindeki Yeşiva Üniversitesi Biyoloji Bölümü Başkanı ve Amerika Hahamlar Kurulu'nun Biyolojik Konularda Doğru Davranış İlkeleri Heyet Başkanı olan Ortodoks Hahamı Moses Tendler'e göre, "Bir kişi bir organ bağışı yaparak bir başkasının yaşamını kurtarma durumunda ise, alıcının kim olduğunu bilmese de bunu yapmak zorundadır. Musevilikte ('insanın sonsuz değerini gözeten') ana doğru davranış ilkesi, görme duyusunun onarılması yaşam kurtarıcı bir ameliyat olarak değerlendirildiğinden kornea bağışını da içerir. 1991 yılında Amerika Hahamlar Kurulu (Ortodoks), organ bağışlarının, hatta gerekirse beyni ölmüş hastalardan bile yapılabileceğine onay vermiştir. Reformcu hareketi, nakil programına hoşgörü ile bakmaktadır ve Amerikan İbraniler Cemmati Birliği'nin Biyolojik Konularda Doğru Davranış İlkeleri Kurulu ve Yaşlı Yetişkinler Kurulu Başkanı olan Haham Richard Address, "Musevi Yanıtlar Yazını belgeleri konuya olumlu yaklaşıyor ve genelde Kuzey Amerikan Musevi toplumu organ naklini onaylıyor." demektedir.

Pentekostal

Pentekostal inancı, bağış kararının kişinin kendisine bırakılması gerektiğine inanır.

Pentekostal Hiristiyanlık

Kilisenin doku ve organ bağışı konusunda resmi bir kuralı yoktur. Bağış yapma kararı kişiye bırakılmıştır. Bağış, mezhep tarafından oldukça desteklenir.

Piskopos Kilisesi

Piskopos Kilisesi, 1982 yılında yaşam veren organ, kan ve doku bağışını tanıyan bir karar çıkardı. Bütün Psikopos Kilisesi inananları "...yaşamı tam anlamıyla yaşayabilmemiz için kendi yaşamını veren İsa adına diğerlerine hizmetin bir parçası olarak" organ, kan ve doku bağışçısı olmaya teşvik edilir.

Presbiteryen

Presbiteryenler bağışı destekler ve teşvik eder. Kişinin kendi bedenine ilişkin karar verme hakkına saygı duyarlar.

Şintoizm

Şintoizmde ölü bedenin arı (saf) olmadığına ve tehlikeli ve oldukça güçlü olduğuna inanılır. E. Namihira, "Ölü İnsan Bedeni İle İlgili Şinto İnanışı" yazısında, "Halk inanışı bağlamında, ölü bir bedeni incitmek ciddi bir suçtur... Halen, yaslı ailelerden organ bağışı ya da tıp eğitimi ya da patolojik anatomi amacıyla organ kesip çıkarma için ailelerden onay alma zordur. Japonlar bunu ölü bedeni incitmek olarak değerlendirir." demektedir. Aileler genellikle ölü kişi ile yas tutan kişiler arasındaki ilişkiyi ("itai") incitmekten korkar.

Tekli Tanrılı (Üniteriyen) Evrenselci İnanış

Tekli Tanrılı Evrenselci inanışta doku ve organ bağışı geniş ölçüde desteklenir. Bağışa sevgi davranışı ve özverili bir veriş olarak bakılır.

Yedinci Gün İnanırları (Seventh-Day Adventist)

Yedinci Gün İnanırları, organ bağış ve naklini kesinlikle teşvik ederler. Kaliforniya'da Loma Lİnda hastanesi gibi pek çok organ nakli hastaneleri bulunmaktadır. Loma Linda hastanesi çocuk kalp naklinde uzmandır.

Yehova Şahitleri

Watch Tower (Gözetleme Kulesi) Derneği'ne göre Yehova Şahitleri bağışın özel bir karar olduğuna inanırlar. Yehova Şahitleri inanırlarının kan nakline karşı olmaları nedeniyle bağışa karşı oldukları varsayılır. Ancak bu, yalnızca, nakledilmeden önce bütün organlardan ve dokudan kanın temizlenmesi gerektiği anlamına gelir.

Yunan Ortodoks Kilisesi

Kuzey ve Güney Amerika Yunan Ortodoks Kilisesi'nin Kiliseler Başkanlığı ve Birliği Başkanı, Peder Dr. Milton Efthimiou'ya göre, "Yunan Ortodoks Kilisesi, organ ve doku bağışına, söz konusu organ ve doku insan yaşamını iyileştirmeye, yani organ nakli için ya da hastalık önleme ve tedavisinde ilerlemelere yol açacak araştırma için kullanılacaksa, karşı değildir."