http://www.communitytissue.org/tr/uploads/images/TitleImages/DR1.png

Bağış süreci

Doku Bağışı

Bağışçı Yönlendirme

Federal yasalar, hastanelerin gerçekleşen bir ölüm ya da gerçekleşmesi kaçınılmaz bir ölüm durumunda doku kazanım kurumları ile iletişim kurmalarını gerektirir. Bağış süreci, hastane bir ölümü bağış yönlendirme acil hattına bildirdiği anda başlar. Kişi bağışa uygun biri ise, süreç yürütme görevlisi Bağış Kayıtları'na bakacak ve ölenin kendisinin verdiği bir yetki bulunup bulunmadığını araştıracaktır*. Kişinin isteği bilinmiyorsa, yürütme görevlisi, bağış seçeneğini aile ile tartışacaktır.

Değerlendirme

Kişinin yetkilendirme belgesini ya da ailenin onayını aldıktan sonra Community Tissue Services süreç görevlisi, değerlendirme işlemini başlatır. Her bağışçı, sağlık / sosyal geçmiş soruları, sağlık kayıtları, kan testleri, kültür sonuçları, genel muayeneleri ve otopsi (yapıldıysa) raporları kullanılarak eksiksiz bir değerlendirmeye tutulur. Bu bilgiler, dokunun nakil için uygunluğunu belirlemeye yardımcı olur.

Doku Kazanımı

Community Tissue Services süreç görevlisi, bir kazanım ekibine doku kazanım programı hazırlar. Ekip dokuyu steril bir ameliyat ortamında alır. Bağışçı her an en yüksek saygı ve özenle ele alınır. Doku kazanımı tamamlandıktan sonra ekip, kesiği kapatır ve diker. Bağışçı aile doku kazanımı ile bağlantılı herhangi bir ücret ödemez.

Cenaze Düzenlemeleri

Doku kazanımı işleminden sonra gecikmeden cenaze töreni yapılabilir. Açık tabutlu, cenazenin yüzünün açık olduğu ya da diğer alışılagelmiş anma etkinliklerinin yapıldığı gömme töreni yapılabilir.

Süreç Sonrası İzleme

Her bağışçı aile, Community Tissue Services kurumunun yas programının bir parçası olur ve bağışın yapıldığı yıl boyunca kendileriyle düzenli yazışmalar yapılır ve yası dindirmeye yönelik yazın kaynakları sunulur.

* Kişinin Kendi Verdiği Yetki: Öldüğünüzde organlarınızı, dokularınızı ve gözlerinizi yasanın yetkilendirdiği tüm amaçlarla ilgili yasal olarak bağışlama yetkisi vermenize olanak sağlar.