http://www.communitytissue.org/tr/uploads/images/TitleImages/DR5.png

Doku Bağışı

Bağışcılar ve Alıcılar

Her birimiz bedenimizde elli insana yaşam ve umut verecek zenginlikte hediye taşıyoruz. Doku bağışı ve Community Tissue Services aracılığıyla verilen bir yaşam, yurt çapında ve uluslararası çapta onlarca kişi için yeni bir yaşamı olanaklı kılar. Bu minnet dolu alıcıların onarılan yaşamlarında, bağışçıların yaşamı ve anıları devam eder.