http://www.communitytissue.org/tr/uploads/images/TitleImages/DRSteven.png

Bağışçı Aile Hizmetleri

Bağışcılar ve Alıcılar

Community Tissue Services bağışçıların ve ailelerinin verdikleri hediyenin değerini unutmaz. Bu sitede, yas dindirmeye yardımcı kaynaklar (grief resources) ve "Bağışlarla Birleşik" battaniye programımız (“Connected By Giving” quilt program) yer almaktadır. Battaniye, sevdiğinizi onurla anacak ve bağış yoluyla diğerlerine yardım isteğini onurlandıracaktır.