http://www.communitytissue.org/tr/uploads/images/TitleImages/CTS-Logo.png

Araştırma Geliştirme

Yenilik ve Araştırma

 

Araştırma Geliştirme, Community Tissues Services kurumunun önemli bir bölümüdür. Doku mühendisliğinde ve biyomekaniğinde yeni teknolojiler geliştirmemiz ve kullanmamız, doku nakli teknolojisini zenginleştiren yenilikçi çözümler bulmamızda bize yardımcı olmaktadır. Bu ileri teknolojiler, dünya çapında hekimlerin üstün sonuçlar veren en yeni ürün ve yöntemleri kullanarak binlerce kişiye yardım etmesine dönüşür.

Ekibimiz ayrıca, çalışma geliştirme, deney tasarımı, veri analizi ve müşterilerimiz için son raporları hazırlar. Merkez konumda öğemiz, çeşitli tür doku ve malzeme üzerinde biyomekanik deney, gerilebilirlik deneyi ve çift eksenli deney yapmak için kullanılan malzeme sınama sistemimizdir (Electropuls E3000; Instron). Ayrıca, deney için çoğu kas-iskelet dokularını sağlayabilir ve diğer dokuları istek üzerine elde edebiliriz.

Soft-Tissue Allografts Terminally Sterlized with an Electron Beam Are Biomechanically Equilvalent to Aseptic, Nonsterilized Tendons

Egleide Y. Elenes, MS; Shawn A. Hunter, PhD in The Journal of Bone & Joint Surgery, 2014 Aug 20;96(16):1321-1326.

Dört Başlı Kas Kirişi Eştür Doku Çalışması

Issac Mabe, Shawn Hunter. Çalışma, "Cell and Tissue Banking" dergisinde, 2014, 10.1007/s10561-014-9421-5 sayı ve sayfalarında yayınlanmıştır.

Tanıtım Yazıları

Dört Başlı Kas Kirişi Eştür Dokuları, Biyolojik İşleyiş Açısından Aşil Kirişi Eştür Dokularına Eşittir

Gama Işınına Tutulmuş Yumuşak Eştür Dokular, Biyolojik İşleyiş Açısından Aseptik, Sterilize Edilmemiş Dokulara Eşittir

İncik Kemiği Kas Kirişi Eştür Dokularının Genişliği, Bağışçının Yaşı, Kilosu ve Cinsiyetinden Bağımsızdır