http://www.communitytissue.org/tr/uploads/images/TitleImages/CTS-Logo.png

Yenilik ve Araştırma

Community Tissue Services Kurumuna Genel Bakış

Yeni merkezimiz, eştür dokuları yerel çapta, yurt çapında ve uluslararası düzeyde işlemleme, dağıtma, araştırma ve geliştirme yoluyla Community Tissue Services kurumunun yaşam kurtarma ve zenginleştirme amacını yerine getirmesine yardımcı olmaktadır.